Kinogruppen

Vamdrup Kino er en almennyttig kulturel forening.

Siden 1982 har foreningens aktive medlemmer, – Kinogruppen – drevet biografen ved hjælp af frivillig, ulønnet arbejdskraft.
Overskud udbetales ikke, men geninvesteres i biografen.

Kinogruppen bestod fra starten af 16 personer, men der er løbende kommet flere til.
De seneste mange år har antallet ligget stabilt omkring 40 aktive.
Arbejdet i Kinogruppen består dels i den daglige drift, med afvikling af filmforestillinger, rengøring og evt. plakatudskiftning, dels i biografens vedligeholdelse, ombygninger o.lign.

Den daglige drift varetages af 2 personer:
Een operatør og en billetsælger.
Sædvanligvis er man kun operatør eller billetsælger 1 gang pr. film.

Den anden tirsdag i hver måned afholdes “Kinomøde”, hvor man skriver sig på “pasningslisten” for den kommende måned, man diskuterer evt. problemer med driften og beslutter hvilke andre arrangementer der skal foregå. Det er også på kinomødet der tages de store beslutninger om nyinvesteringer, ombygninger og lignende.

Man kan støtte driften af Vamdrup Kino ved at melde sig ind i foreningen, det koster for tiden 100, – kr./år for en person eller 200,- kr. for husstanden.

Et medlemskab giver naturligvis adgang til den årlige generalforsamling (med filmforestilling), men forpligter ikke til aktivt arbejde.
Alle er velkomne til at deltage i Kinogruppens arbejde. Man kan komme med ved evt. at møde op til et Kinomøde, man kan henvende sig til forestillingens operatør eller billetsælger eller et andet af Kinogruppens medlemmer og aftale oplæring i filmvisning / billetsalg.

VEDTÆGTER:
https://bio-content.poweredbyintegra.dk/vamdrup/vamdrup_1710436377_Vedt_gter-Vamdrup-Kino-2023.pdf#pending