Første spadestik på Vores Hus i Vamdrup

Vi markerer igangsættelsen af byggeriet med taler og musik.
Alle er velkomne.

Det sker onsdag den 11. januar 2023 kl. 17:00 – 18:00

Arrangementet foregår på Kinotorvet, Vamdrup.

Der vil blive serveret kaffe og sødt i forbindelse med arrangementet.
Vi anbefaler praktisk påklædning, da arrangementet foregår udendørs.

Vores Hus

Vores Hus kommer til at rumme biograf, multisal, bibliotek, foyer og mødelokaler.
Vamdrup Kino og Vamdrup Bibliotek bliver de primære aktører i Vores Hus, som samtidig skal være samlingspunkt og base for de mange foreninger i byen.

Vores Hus er baseret på et samarbejde mellem Kolding Kommune og Vamdrup Kino, støttet af Jens Holms Biblioteksfond og ejerne af Auto Logik A/S Bent O. Jørgensen Fond. Også Vamdrup Kino og Kolding Kommune har bidraget til den samlede byggesum.

Projektet Vores Hus bliver til virkelighed på baggrund af et stort arbejde fra frivillige fra Vamdrup Kino, biblioteksmedarbejdere og ikke mindst velvilje fra det lokale erhvervsliv og øvrige sponsorer.

Efter tidsplanen vil Vores Hus stå færdigt i oktober 2023 og med indvielse i slutningen af året.

Med venlig hilsen
Vamdrup KIno – Vamdrup Bibliotek og Kolding Kommune

Kino er derfor midlertidig lukket pga. ombygning.
Genåbner efterår 2023

Vores Hus

Startskuddet for Vores Hus i Vamdrup lyder efter nytår

Der er glæde, lettelse og taknemmelighed hos samarbejdspartnerne Vamdrup Kino, Vamdrup Bibliotek og Kolding Kommune. Parterne kan nemlig nu meddele at byggeriet af kulturhuset Vores Hus starter d. 2. januar 2023.

Efter tidsplanen vil Vores Hus stå færdigt i oktober 2023 og med indvielse i slutningen af året.

Projektet Vores Hus bliver til virkelighed på baggrund af et stort arbejde fra frivillige fra Vamdrup Kino, biblioteksmedarbejdere og ikke mindst velvilje fra det lokale erhvervsliv og øvrige sponsorer.

Bent O. Jørgensens fond, som står bag virksomheden Dansk Autologik, havde i første omgang ydet en generøs donation på 5,7 mio. kr. Men da projektet måtte annullere den første licitation pga. stigende priser på byggeri, forhøjede fonden donationen med yderligere 2.5 mio. kr.

Jens Holms Biblioteksfond, der i første omgang havde doneret 600.000 kr. forhøjede donationen med 3 mio. kr. Den lokale virksomhed Isover støtter projektet ved at levere isoleringsmateriale til byggeriet.

Vores Hus kommer til at rumme biograf, mulitisal, bibliotek, foyer og mødelokaler og Vamdrup Kino og Vamdrup Bibliotek bliver de to primære aktører i huset. Men planen er, at Vores Hus skal være et samlingspunkt og en base for de mange foreninger, der er i byen.

Formand for Vamdrup Kino Majbrit Petersen glæder sig over, at der nu er sat startdato for byggeprocessen.

– Der har været nogle bump og skuffelser undervejs, ingen tvivl om det. Senest med annulleringen af licitationen først på året på grund af de stigende priser i byggebranchen. Men det lykkedes alligevel at samle de ekstra midler byggeriet kostede og i dag, hvor kontrakten med entreprenøren er underskrevet af alle parter, er en glædens dag, hvor vi ser fremad, fortæller Majbrit Petersen.

Ud over nogle mindre justeringer bliver Vores Hus realiseret som planlagt – inklusiv et ekstra kælderrum, og byggeriet får alle de funktioner, der har været skitseret i det oprindelige projekt.

– Vores Hus i Vamdrup er et fantastisk projekt, som uden tvivl får en stor betydning for Vamdrup. Kulturhuset kan blive en kraftig katalysator for at styrke sammenholdet og for nye fællesskaber i byen. Der er et stort lokalt engagement, og jeg vil gerne takke både Bent O. Jørgensen fond og Jens Holms biblioteksfond for at understøtte dette, fortæller formand for Kulturudvalget Eva Kjer Hansen.

Fakta om byggeriet

 Projektbeskrivelse: Vores Hus er baseret på et samarbejde mellem Kolding Kommune og Vamdrup Kino og er støttet af Jens Holms Biblioteksfond og Bent O. Jørgensens fond. Også Vamdrup Kino og Kolding Kommune har bidraget til den samlede byggesum. 

Beliggenhed: Kinovej 1, 6580 Vamdrup 

Projektsum: 20,2 mio. kr. 

Byggeperiode: Januar 2023 til oktober 2023 

Hovedentreprenør: Adsbøll Renovering A/S 

Totalrådgiver: Mejeriet A/S 

Fornyelse af medlemskab 2022

Tusind tak til dig, som støttede Vamdrup Kino i 2021 med dit medlemskab.

Kinogruppen håber, at du vil fortsætte din støtte i 2022 ved at forny dit medlemskab af Vamdrup Kino.
Til dig, som ønsker at støtte for første gang – Velkommen.

Selvom Vamdrup Kino efter planen lukker ned til maj, så arbejdet med at skabe et nyt kulturhus i Vamdrup kan begynde, har Kinogruppen brug for din økonomiske støtte.

Kinogruppen vil i lukkeperioden arbejde for, at din filmoplevelse i Vamdrup Kino bliver endnu bedre.

Det koster stadig kun 100 kr./år. Der kan også tegnes et familiemedlemskab for 200 kr./år. Beløbet kan betales via Mobilepay til 84714 eller via bankoverførsel til reg.nr. 7040 konto 1542413. Skriv din mailadresse og mobilnummer i tekstfeltet.

Et medlemskab giver naturligvis adgang til den årlige generalforsamling (med filmforestilling), men forpligter ikke til aktivt arbejde.

Kinogruppen har lært af de 2 påtvungne lukkeperioder pga. COVID-19, at det kan være sårbart for en forening at skulle holde lukket. Derfor vil Kinogruppen arbejde hårdt for at fastholde sine frivillige,  så Vamdrup Kino er godt bemandet, når dørene til store filmoplevelser åbnes igen i februar 2023.

Skulle du have interesse i at høre mere om det frivillige arbejde i Kino, er du mere end velkommen til at kontakte os. Du finder navne og telefonnumre på vamdrupkino.dk. Der er altid plads til én til!


Ønsker du at modtage nyhedsmail fra Vamdrup Kino

VORES HUS er blevet til virkelighed

Stor donation fra lokal virksomhed sikrer finansieringen af “Vores Hus” i Vamdrup


Ejeren af Dansk Auto Logik A/S
donerer 5.735.000 kr. til Vamdrup Kino. Sammen med Kinos egne midler, støtte fra Kolding Kommune og Jens Holms Biblioteksfond, er finansieringen af byggeprojektet til knap 14 mio. kr nu på plads.

“Vores Hus” er arbejdstitlen på projektet og udover Vamdrup Kino, kommer det til at rumme Vamdrup Bibliotek, en multisal, foyer og mødelokaler.

Det er Kinogruppen, der står bag idéen om at skabe et nyt kulturtilbud centralt i Vamdrup. Gennem mere end fem år har gruppen, arbejdet for en udvidelse af biografen med det mål at skabe et nutidigt samlingssted med mangeartede kulturtilbud til hele Vamdrup by. Kino har gennem 10 år selv opsparet 900.000 kr. til formålet.

Med donationen på 5.735.000 kr. fra Bent O. Jørgensens Fond, der står bag Dansk Auto Logik A/S, bliver drømmeprojektet nu til virkelighed.

Kurt Rath, adm. direktør i Dansk Auto Logik A/S glæder sig over at kunne bidrage til et visionært projekt, som får stor betydning for det lokalområde, som virksomheden er en del af.
-Vi er ejet af en fond, som kan yde økonomisk støtte til blandt andet kulturelle og sociale projekter i de byer, hvor vi har etableret en afdeling af vores firma. Det har derfor været naturligt for os at arbejde sammen med Kinogruppen og kommunen om at sikre gennemførelse af dette visionære projekt i hjertet af Vamdrup by, siger Kurt Rath.
Dansk Auto Logik har ca. 200 medarbejdere ansat på hovedkontoret i Vamdrup. En stor del af de ansatte er bosiddende i eller tæt på arbejdspladsen. Med donationen har Dansk Auto Logik og fonden bag ønsket at støtte en ambitiøs udvikling af bylivet i Vamdrup og gøre byen endnu mere attraktiv til gavn for medarbejderne og deres familier.

Kinogruppen
, der gennem 39 år har stået for den daglige drift af Vamdrup Kino, oplever donationen som en tillidserklæring og et enormt skulderklap, der giver mod på at fortsætte det frivillige, ulønnede arbejde med at drive biograf og arrangere gode alsidige kulturtilbud i Vamdrup.
– Vi kan ikke få armene ned. Takket være denne meget generøse donation kan Vamdrup Kino nu endelig gøre sin fem år gamle vision om at udvide Vamdrup Kino til virkelighed og sammen med Vamdrup Bibliotek skabe et samlingspunkt for Vamdrups borgere og rige foreningsliv, siger formand for Vamdrup Kino Majbrit Petersen og fortsætter:
– Bent O. Jørgensens Fonds generøse donation er en gave til hele byen og takket være den, får alle Vamdrups borgere adgang til en bred vifte af kulturtilbud i velindrettede, handicapvenlige faciliteter i mange år fremover.
Vamdrup Bibliotek bliver en del af “Vores Hus”
 
Kolding Kommune har lige fra starten været meget positive over for Vamdrup Kinos udvidelsesplaner og har bidraget til at bane vejen for projektet. Kommunen har blandt andet opkøbt og nedrevet naboejendomme, anlagt det smukke Kinotorv og Byrådet har af flere omgange bevilget stor økonomisk støtte til projektet.
 
Et tæt samarbejde mellem Vamdrup Kino og Vamdrup Bibliotek resulterede sidste år i et skitseforslag, som Kolding-tegnestuen Mejeriet står bag. Det tager udgangspunkt i Vamdrup Kinos eksisterende lokaler og i ønsket om at skabe et fleksibelt og multianvendeligt forsamlingssted, der kan rumme mange forskellige aktiviteter.
Vamdrup Kino og Vamdrup Bibliotek har begge en kæmpebetydning for kulturlivet i byen og ved at flytte sammen i et fælles hus, er jeg ikke i tvivl om, at de to kulturinstitutioner sammen med en lang række lokale, engagerede foreninger, kommer til at skabe en mærkbar synergi til gavn for hele byen, siger borgmester Jørn Pedersen
 
Forventningen er, at første spadestik til byggeriet bliver taget i slutningen af 2021 og at indvielsen af “Vores Hus” sker i slutningen af 2022.

Ny responsive hjemmeside

Det er med stor glæde at vi nu kan vise vores nye hjemmeside frem.

Siden er responsive så den tilpasser sig Computer, tablet og mobiler.

VORES HUS, VAMDRUP

DEN GODE IDÉ 

“Vores Hus” i Vamdrup bliver byens og borgernes kuturhus. Huset bygges op om Vamdrup Kino, en lille biograf som i næsten 40 år har været drevet af 35 frivillige ildsjæle. 

VORES HUS

“Vores Hus” indeholder, biograf, mulitisal, bibliotek, foyer og mødelokaler. De to primære aktører i huset er Vamdrup Kino samt Vamdrup Bibliotek, som udgør basen for et hus der kan bruges af andre foreninger, og kan gøre det muligt at afholde arrangementer og aktiviteter i Vamdrup bymidte. På den måde skaber ”Vores Hus” grobund for nye møder og fællesskaber, rammer for vedvarende lokalt engagement og ikke mindst lige adgang for alle. ”Vores Hus” vil skabe fællesskab, samarbejde og livskvalitet. 

PROJEKTETS FYSISKE RAMMER 

Vamdrup Kino ligger centralt og synligt i Vamdrup på det nyanlagte Kinotorv – der allerede er forberedt til en udvidelse af bygningen. 

I dag rummer huset en velfungerende biografsal og en mindre foyer. Kino har årtiers erfaring i biografdrift og andre kulturtilbud og nyder stor goodwill i byen herfor. Med udvidelsen til projekt ’Vores Hus’ og den integrerede biblioteksfunktion kan omfanget og arten af kulturtilbud nu øges markant. 

Med nye møderum, multisal og kulturfoyer vil stedet blive et fleksibelt, multianvendeligt, handicapvenligt kultur- & foreningshus til glæde for alle byens borgere. 

DET OMFATTER PROJEKTET

’Vores Hus’ vil rumme biograf, kulturfoyer, multisal og kælder med depoter. 

Handicapvenlig adgang mellem etagerne sikres af en rummelig person- og vareelevator, der også sikrer en fleksibel arbejdsgang ved omskiftninger ifm. husets mangeartede aktiviteter. 

Der forudses en betydelig positiv synergieffekt ved bibliotekets integration i huset, væsentlig forøget åbningstid, mange nye aktiviteter og gensidig inspiration. 

ORGANISERING AF PROJEKTET OG INVOLVERING AF FRIVILLIGE 

Med en alliance mellem en frivilligt drevet biograf og et kommunalt folkebibliotek som udgangspunkt har ”Vores Hus” et solidt fundament for lokal forankring og stabil drift. Vamdrup Kino nyder, som non-profit forening uden kommunal driftsstøtte, stor goodwill i lokalsamfundet og har frivillige fra mange samfunds- og aldersgrupper. 

Driften af huset skal organiseres af en styregruppe bestående af repræsentanter fra Kino, øvrige lokale foreninger samt biblioteket. I driften vil vi trække på det engagement og medejerskab, som Kino har garanteret i årtier samt på den stabilitet, kommunen sikrer. 

RELATIONEN TIL LOKALSAMFUNDET 

Både bibliotek og Kino har i dag god dialog med byens foreninger, hvoraf en lang række allerede er engagerede i arbejdet for det nye kulturhus – eksempelvis Byforum, KFUM Spejderne, Vamdrup Skakklub, Teatertruppen Vamdrup 83 og Kongeåens Marchforening. Biblioteket er i gang med at etablere et samarbejde med ungdomsskolen, Kino har allerede et velfungerende samarbejde med folkeskolerne, og daginstitutionerne har være involveret i en afklaring ift. nyindretning af lokalbiblioteket. Vamdrup Handelsforening og Byforum er gode samarbejdspartnere og vil blive involveret i den videre proces.

ET KULTURHUS

“Vores Hus” vil være et nyt fleksibelt kulturhus med bibliotek, biograf og en ny multisal, der kan udvide omfanget af kulturtilbud til Vamdrups borgere. 

En Kulturfoyer vil skabe rammerne for et nyt og moderne bibliotek, indrettet dels med permanente men også mobile reoler, som giver mulighed for en fleksibel brug af Kulturfoyeren. Med hyggelige siddepladser, mødesteder og børnehjørne vil biblioteket få nye, velfungerende rammer for en nutidig biblioteksfunktion. 

Med gode møderum og ny depotplads, er der også skabt optimale betingelser for de af byens foreninger, der vil komme til at bruge huset. 

En ny multisal kan skabe rammerne for flere kulturelle arrangemnter og aktiviteter. 

Flere film kan vises i huset, og mulitisalen og foyeren kan sammen skabe ramme om koncerter og andre gode kulturelle oplevelser.